Empresa

Cinto Paredes Corredor d'assegurances

Amb una experiència professional de més de 30 anys en el sector financer, i gestionant els estalvis dels gironins, la seva raó de ser professional s’ha basat en la confiança, la discreció i la professionalitat.

Cinto Paredes té com a principal objectiu vetllar pels interessos del client i per això es constitueix com a corredoria. No es poden preservar els interessos dels clients, quan s’és depenent d’un grup bancari o assegurador. Amb la constitució de la corredoria s’ofereix la independència necessària per poder assessorar als nostres clients.

Cinto Paredes s’ha especialitzat en la gestió del riscos, tant financers com patrimonials i la manera de cobrir-los, per tal que no afectin al patrimoni personal o empresarial.

Cinto Paredes Assegurances
Cinto Paredes Assegurances
Cinto Paredes Assegurances

Tel. 972 539 293
info@cintoparedes.com
C. Francesc Ciurana, 25 ent.2
17002 GIRONA

Cinto Paredes Corredoria d'Assegurances, S.L.
Núm. de Registre DGPFAT J-528GC
CIF B-55300552

Concertada l’assegurança de responsabilitat civil segons l’article 157.1 g) i acreditada la capacitat financera segons l’article 157.1 f), Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, d’incorporació de la Directiva de la Unió Europea en l’àmbit d’assegurances privades.