Assegurances

Corredoria d'assegurances

Ens impliquem en les necessitats asseguradores dels nostres clients, i creiem que la gerència de riscos és la millor eina per poder assessorar als nostres clients. Cal identificar els riscos que afecten al patrimoni personal o empresarial, i decidir quins volem assumir i quins volem transferir. Per externalitzar els riscos tenim acords amb les millors companyies asseguradores que operen al nostre país, essent l’anàlisi objectiu que oferim als nostres clients el que ens dota de l’eina legal que justifica la nostra independència.

Tel. 972 539 293
info@cintoparedes.com
C. Francesc Ciurana, 25 ent.2
17002 GIRONA

Cinto Paredes Corredoria d'Assegurances, S.L.
Núm. de Registre DGPFAT J-528GC
CIF B-55300552

Concertada l’assegurança de responsabilitat civil segons l’article 157.1 g) i acreditada la capacitat financera segons l’article 157.1 f), Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, d’incorporació de la Directiva de la Unió Europea en l’àmbit d’assegurances privades.