Seguros

Corredoría de seguros

Nos implicamos en las necesidades aseguradoras de nuestros clientes i creemos que la gerencia de riesgos es el mejor método para poder asesorar a nuestros clientes. Es necesaria identificar los riesgos que pueden afectar al patrimonio personal o empresarial, para así poder decidir cuales queremos asumir y cuales debemos externalizar.

Tel. 972 539 293
info@cintoparedes.com
C. Francesc Ciurana, 25 ent.2
17002 GIRONA

Cinto Paredes Corredoria d'Assegurances, S.L.
Núm. de Registre DGPFAT J-528GC
CIF B-55300552

Concertada l’assegurança de responsabilitat civil segons l’article 157.1 g) i acreditada la capacitat financera segons l’article 157.1 f), Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, d’incorporació de la Directiva de la Unió Europea en l’àmbit d’assegurances privades.